วันเสาร์ 9 ธันวาคม 2023

วิธีดาวโหลด

วิธีโหลดเพลง

1.เลือกเว็บที่ต้องการดาวโหลด

2.คลิก ยืนยัน I’m not a robot

3.เมื่อยืนยันเสร็จแล้ว คลิก Click here to continue

4.รอ 5 วินาที

5.คลิก Get Link

6.คลิก Download